(51023) Płyn do dezynfekcji rąk z atomizerem 100ml ( zł netto)

Płyn dezynfekujący EtaSEPT Max o pojemności 100 ml, przeznaczony głównie do odkażania powierzchni dłoni.

Wyprodukowany na bazie alkoholu, gliceryny i wody.

Płyn zawiera w składzie 70% alkoholu etylowego!

Dzięki wygodnemu opakowaniu z atomizerem, możemy w łatwy sposób rozpylić płyn na dłoniach!

Produkt gotowy do użycia, działa bez konieczności dodawania wody.

Numer pozwolenia: 0146/TP/2020

EtaSEPT Max jest środkiem dezynfekującym dłonie, stworzonym na bazie alkoholu etylowego. Wykazuje działania bakteriobójcze oraz wirusobójcze. Gliceryna dodatkowo zapewnia działanie pielęgnacyjne dłoni.

Skład:

etanol (70%)
woda
gliceryna
glikol propylenowy
aromat

Dawkowanie i zastosowanie:

Niewielką ilość preparatu 1 – 3 ml rozprowadzić na powierzchni skóry dłoni i dokładnie wcierać przez około 30 sekund. Stosować nierozcieńczony. EtaSEPT Max działa natychmiast po zastosowaniu. Jego cechą jest również błyskawiczne odparowanie z wszelkich powierzchni.

Środki ostrożności:

Łatwopalna ciecz i pary (H225). Działa drażniąco na oczy (H319). Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody /prysznicem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Produkt nie pozostawia niebezpiecznych odpadów. Opakowanie utylizować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi opakowań z tworzyw sztucznych po substancjach chemicznych. Efekt biobójczy osiągany bezpośrednio po zastosowaniu

i odparowaniu produktu z powierzchni. Produkt stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.

Do każdego produktu dołączona jest ulotka zawierająca instrukcję użycia, skład oraz środki ostrożności.

  • Cena: zł netto*
  • Wymiary produktu: ⌀ 39 x 145 mm
  • Materiał produktu: etanol, woda, gliceryna

*Cena nie uwzględnia znakowania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *